1r cicle d'ESO

ÍNDEX
 

Introducció

Objectius

Fórmules geomètriques

Expressions algebraiques

Expressions amb dues variables

Conjunt de nombres

CERCANT FÓRMULES
INTRODUCCIÓ

El llenguatge algebraic ens permet expressar informació i missatges en els quals les lletres representen nombres de valor desconegut.

Una expressió algebraica és una combinació de lletres i nombres relacionades entre elles pels signes de les operacions.

fórmules

OBJECTIUS
  • Utilització de lletres per simbolitzar nombres inicialment desconeguts i nombres sense concretar.
  • Assignació de símbols per representar nombres i relacions.
  • Traducció del llenguatge natural a l'aritmètic i algebraic.
  • Interpretar expressions lògiques senzilles.
  • Valoració de la precisió i simplicitat del llenguatge algebraic per representar i comunicar diferents situacions de la vida quotidiana.

 

Montserrat Gelis Bosch

 
Proyecto Descartes.org. Any 2010
 
 

Licencia de Creative Commons
Els continguts d'aquesta unitat didàctica estan sota una licencia de Creative Commons si no s'indica el contrari.