CERCANT FÓRMULES

Àlgebra

 


1. FÓRMULES GEOMÈTRIQUES

code="Descartes.class"> Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java JAVA.

 

Segurament ja has utilitzat lletres per indicar nombres quan treballes les fórmules de geometria.

S'utilitzen expressions algebraiques per al càlcul de perímetres i àrees quan no es coneixen les seves dimensions.

En aquesta escena hi ha tres figures geomètriques, les trobaràs clicant el botó figura.

1.1.- Escriu a la teva llibreta el perímetre i l'àrea en llenguatge algebraic de cadascuna de les figures i comprova si ho has fet bé amb el botó solució.


.
code="Descartes.class"> Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java JAVA.

 

1.2.- En aquesta escena s'han dibuixat quatre figures sobre una quadrícula de costat x.

Clicant el botó figura trobaràs les diferents formes geomètriques.

Dibuixa les figures a la teva llibreta i escriu el perímetre i l'àrea en llenguatge algebraic. Comprova si ho has fet bé amb el botó solució.

 


 

 

 

 

Montserrat Gelis Bosch

 

Proyecto Descartes.org. Any 2010

 

Licencia de Creative Commons
Els continguts d'aquesta unitat didàctica estan sota una licencia de Creative Commons si no s'indica el contrari.