CERCANT FÓRMULES

Àlgebra

 


4. CONJUNT DE NOMBRES

En matemàtiques les lletres tenen diferents interpretacions. S'utilitzen també per representar un conjunt de nombres.

 

4.1.- Observa la relació que hi ha entre els nombres i la disposició de les fitxes que apareixen a l'escena. Podria sortir el nombre 7? Per què?

4.2.- Quin conjunt de nombres és el que està representat?

Per augmentar o disminuir el valor de n has de prémer sobre les fletxes blava i vermella.


4.3.- Quan n tingui el valor 17, quin nombre hauria de sortir a l'escena? I quan el seu valor sigui 60?

4.4.- I a l'inrevés? Quin valor hauria de tenir n per representar el nombre 654?

4.5.- Completa la taula següent:

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
...
n
n. parell
 
         
 

 

4.6.- Podries escriure una expressió algebraica que representi un nombre parell qualsevol?


.

4.7.- Quina diferència existeix entre un nombre parell i el següent nombre senar consecutiu?

4.8.- Per a n=12, quin nombre senar s'obté?

Dibuixa al teu quadern la disposició de les fitxes per aquest nombre.


4.9.- Utilitza aquesta expressió per trobar quin nombre senar s'obté quan n=32.

4.10.- Completa la taula següent:

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
...
n
n. senar
 
         
 

 

4.11.- Podries escriure una expressió algebraica que representi un nombre senar qualsevol?


 

 

 

 

 

Autor: Enrique Martínez Arcos (Enllaç a la unitat original)

Traducció i adaptació: Montserrat Gelis Bosch

 

Proyecto Descartes.org. Any 2010

 

Licencia de Creative Commons
Els continguts d'aquesta unitat didàctica estan sota una licencia de Creative Commons si no s'indica el contrari.