1.Ecuacións de segundo grao
   Completas ax²+bx+c=0
   Incompletas ax²+c=0, ax²+bx=0
   Discriminante e solucións

2.Outras ecuacións
   Bicadradas
   Racionais
   Irracionais
   Factorizadas

2.Sistemas de ecuacións lineais  
  
 Solución dun sistema
   Sistemas compatibles
   Método de sustitución
   Método de igualación
   Método de redución

3.Sistemas de segundo grao
   Sistema ax+by=c xy=k
   Sistema a0x²+b0y²=c0 a1x+b1y=c1

4.Aplicacións prácticas
   Resolución de problemas
   
RESUMO

Baixo licenza Creative Commons se non se indica o contrario
Unitat patrocinada per 
HIDRAL S.A.