1.Vectors
   Vectors fixos i vectors lliures
   Operacions amb vectors
   Combinació lineal de vectors
   Punt mitjà d'un segment
   Producte escalar
   Aplicacions del producte escalar
   
2.Rectes
   Equacions d'una recta
   Altres equacions de la recta
   Posicions relatives de dues rectes
   Rectes paral·leles i perpendiculars

3.Circumferències
   Equació de la circumferència

   RESUM

Sota llicencia Creative Commons si no s'indica el contrari
Unitat patrocinada per 
HIDRAL S.A.