Obxectivos
qr
Imprimir
Nesta quincena aprenderás a:
  • Distinguir as clases de corpos xeométricos.
  • Construílos a partir do seu desenvolvemento plano.
  • Calcular as súas áreas e volumes.
  • Determinar os suos planos de simetría.
  • Localizar un punto sobre a Terra.
  • Calcular a hora en cada país.
  • Como se fan os distintos tipos de mapas e as vantaxes e inconvenientes de cada un deles
pulsa para irLembra
Autor: José Luís Alonso Borrego, José R. Galo Sánchez         Adaptación DescartesJS: Montserrat Gelís Bosch, José R. Galo Sánchez
Autores da versión galega: MªIsabel Hermida Rodríguez, Pedro Antonio Pazos García, Ana Isabel Gómez López, Xosé Eixó Blanco
 
siguiente