Objectius
En aquesta quinzena aprendrás a:
Imprimir
  • Reconèixer i classificar els sistemes d'equacions segons el seu nombre de solucions.
  • Obtenir la solució d'un sistema mitjançant una taula.
  • Resoldre sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites, per els mètodes de substitució, igualació i reducció.
  • Utilitzar el llenguatge algebraic i els sistemes per resoldrer problemes.
Autor: Miguel Ángel Cabezón Ochoa      Adaptació DescartesJS: José R. Galo Sánchez
Versió en català: Zoila Pena i Terrén , Manel Rafel Marín Torrent
 
siguiente