Objectius
Imprimir
En aquesta quinzena aprendrás a:
  • Reconèixer una successió de nombres.
  • Reconèixer i distingir les progressions aritmètiques i geomètriques.
  • Calcular el terme general d'una progressió aritmètica i geomètrica.
  • Trobar la suma dels termes d'una progressió aritmètica finita i geomètrica finita o infinita.
  • Trobar el producte dels termes d'una progressió geomètrica finita.
  • Resoldre problemes amb l'ajut de les progressions.
  • Resoldre problemes d'interès compost.

Per començar, et proposem un senzill joc de dòmino: cal esbrinar la fitxa que falta.

Autor: Miguel Ángel Cabezón Ochoa      Adaptació DescartesJS: José R. Galo Sánchez
Versió en català: Concepció Sanchis Sanz, Mireia Güell Serra
 
siguiente