1.Successions         
   Definició. Regla de formació
   Terme general

2.Progressions Aritmètiques          
   Definició
   Terme general
   Suma de n termes

3.Progressions Geomètriques          
   Definició
   Terme general
   Suma de n termes
   Suma de tots els termes
   Producte de n termes

4.Aplicacions              
   Interpolació
   Interès Compost
   Resolució de problemes

RESUM
Bajo licencia Creative Commons si no se indica lo contrario
Grupo ICUnitat patrocinada per