1. Área dos prismas

Área dos prismas

A área dun prisma ou de calquera poliedro, é a suma das áreas de cada unha das súas caras. Podemos distinguir:


Área lateral: Suma das áreas das caras laterais. No prisma as caras laterais son rectángulos.

Área total: É a suma da área lateral e a área das dúas bases. As bases son dous polígonos iguais.

Preme para facer uns exercicios
anterior
seguinte