Objectius
Imprimir

En aquesta quinzena aprendràs a:

  • Representar punts en el pla
  • Calcular les coordenades d'un punt
  • Construir i interpretar gràfics cartesians
  • Construir i interpretar taules de dades
  • Reconèixer magnituds directament proporcionals donades per taules o per representacions gràfiques.

Fes clic per anar-hiRecorda La representació de nombres enters sobre una recta

Investiga Què poden tenir en comú els diferents elements que es mostren en les imatges?

Autor: Josep Maria Navarro Canut
Versió en català : Montserrat Gelis Bosch, Concepció Sanchís Sanz
 
següent