1.Sistema d'eixos de coordenades
   Eixos cartesians
   Coordenades d'un punt

2.Gràfics cartesians
   Interpretar gràfics de punts
   Interpretar gràfics continus

3.Taules i gràfics
   Taules de valors
   De la taula al gràfic
   Del gràfic a la taula

4.Més exemples de gràfics
   De proporcionalitat directa
   Altres exemples

RESUM

Sota llicència Creative Commons si no s'indica e l contrari