Objectius
Imprimir

En aquesta quinzena aprendràs a:

  • Reconèixer, representar i identificar els elements geomètrics que caracteritzen a diferents polígons
  • Construir triangles
  • Reconèixer les rectes i punts notables dels triangles
  • Reconèixer i dibuixar diferents tipus de quadrilàters
  • Reconèixer altres polígons
  • Calcular perímetres de polígons
  • Calcular àrees de diferents polígons
  • Aplicar el càlcul de superfícies de polígons a situacions de la vida real

Investiga
Quin altre tangram es basa en la divisió
d'un quadrat? Quantes peces té?

Autor: Josep Maria Navarro Canut
Versió en català : Zoila Pena i Terrén
 
siguiente