Educación Digital con Descartes

Si gires la calculadora i la col·loques de forma que la pantalla estigui en la part inferior, veuràs els nombres a l'inrevés. Alguns d'ells ara semblen que són lletres. Per exemple: l'1 sembla la I (o i), el 3 és una E, el 4 sera la h, el 5 seria la S, el 7 una L,...
Podem inventar-nos problemes la solució dels quals serveixi, si girem la calculadora, per respondre a una pregunta. Per exemple:

Els meus pares i jo vam ser a la final del campionat que jugaven el nostre equip i l'etern rival. Al partit hi assistiren 6233 adults y 3571 nens que van pagar cadascun 7 y 2 € respectivament.
Quants diners es van recaptar?
Qui va perdre el partit?

Per conèixer la resposta a la segona pregunta hauràs de girar la calculadora i llegir la paraula que apareix.
T'inventes tu altres problemes com aquest?
Primer forma una paraura amb les lletres E (3), I (1), O (0), L (7), S (5) i altres lletres que en girar-les semblin nombres. Després busca el nombre que s'obté en girar la paraula i crea un problema la solució del qual sigui aquest nombre.