Per saber-ne més
La lletra del DNI
El Document Nacional d'Identitat (DNI), o carnet d'identitat, està format per un nombre de 8 xifres com a màxim i una lletra de control. Aquesta lletra es calcula de la següent manera:
1) Es divideix el nombre entre 23 per saber el residu de la divisió.
2) El residu indica la lletra segons la següent taula:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E
El sistema de numeració
El sistema de numeració decimal, o sistema indoaràbic, té el seu origen a l'Índia i, pels documents que es coneixen, es va introduir a Europa mitjançant els àrabs durant la invasió de la península Ibèrica.
El primer document conegut en el que apareixen escrites les xifres indoaràbigues és el Códice Vigilanus, del segle X (any 976). El seu autor és el monjo Vigila del monestir de Sant Martí a Albelda (La Rioja).

Clica sobre la imatge per veure les xifres ampliades.

Compte...
Amb sumes i restes de potències o arrels:
     (a+b)2?a2+b2, per exemple:
           (2+3)2=52=25
           22+32=4+9=13
      ?a+b??a+?b, per exemple:
           ?9+16=?25=5
           ?9+?16=3+4=7
Observa que l'anterior seria cert si es canvia la suma per una multiplicació o una divisió.
Nombres triangulars
Els nombres triangulars són: 1, 1+2=3, 1+2+3=6, 1+2+3+4=10, 1+2+3+4+5=15, 1+2+3+4+5+6=21, 1+2+3+4+5+6+7=28,...
 
La suma 1+2+3+4+...+11+12=(12·13):2=68
La suma 1+2+3+4+...+86+87=(87·88):2=3828
En general, la suma 1+2+3+4+...+n=(n·(n+1)):2
Clica aquí per saber el perquè
anterior