4. Arrels quadrades

Arrel quadrada entera

Molts nombres no tenen arrel quadrada exacta. En aquest cas es calcula l'arrel quadrada entera i hi haurà un residu.

Per exemple, 70 no té arrel quadrada exacta perquè 82=64 i 92=81. L'arrel quadrada entera de 70 és 8 i el residu és 70-64=6. √70=8 i residu 6.

Per fer arrels quadrades per tempteig buscarem nombres que en elevar-los al quadrat s'acostin al radicand.

 

Clica aquí per fer exercicis
anterior
següent