1.Nombres naturals
   Sistema de numeració decimal
   Escriptura
   Ordre i arrodoniment
   
2.Operacions
   Suma i resta
   Multiplicació i divisió
   Jerarquia de les operacions
   
3.Potències
   Amb exponent natural
   Propietats
   
4.Arrels quadrades
   Arrel quadrada exacta
   Arrel quadrada entera
   
5.La calculadora
   Estàndard
   Científica
   
RESUM