Objectius
En aquesta quinzena aprendràs a:
Imprimir
  • Conèixer els elements fonamentals del pla.
  • Conèixer les rectes i les seves propietats.
  • Manipular rectes i d'altres elements relacionats amb elles.
  • Conèixer els diferents tipus d'angles.
  • Conèixer les propietats i les relacions entre angles.
  • Mesurar i realitzar operacions bàsiques amb angles.
  • Utilitzar recursos per resoldre problemes senzills de geometria plana.
Investiga
El billar és un joc en el que intervenen molts dels elements de la geometria plana (punts, rectes, angles, simetries ...). Observa en l'escena de la dreta como es pot calcular la trajectòria correcta per tocar la bola vermella rebotant abans en una o en dues bandes.
Autor: José Luis Sacau Fontela       Adaptació DescartesJS: Mª José García Cebrian
Versió en català: Francesc Casassas Canals, Zoila Pena i Terrén
 
siguiente