1.Rectes. Paral·leles i perpendiculars
   El pla
   Punts i rectes
   Recta, semirecta i segment
   Propietats de la recta
   Posicions relatives
   Paral·lelisme
   Perpendicularitat
  
2.Mediatriu d'un segment
   Definició de mediatriu
   Construcció de la mediatriu
   Simetria
  
3.Angles. Classificació i mesura
   Definició d'angle
   Tipus d'angles
   Relacions entre angles
   Mesura d'angles
   Sistema sexagesimal
  
4.Bisectriu d'un angle
   Definició de bisectriu
   Construcció de la bisectriu
   
5.Operacions amb angles
   Suma d'angles
   Resta d'angles
   Multiplicació per un número
   Divisió d'un angle per un número
   Operacions en sexagesimal
  
RESUM

Sota llicència Creative Commons si no s'indica el contrari