PER QUÈ DEMANA AJUDA AQUESTA PERSONA QUE DIU ESTAR  EN NOMBRES VERMELLS?

Anem a explicar-te el seu problema, acaba de veure la seva llibreta d'estavi:

Data

Concepte Import Saldo
12-09-08 Nòmina 1800 +1800
13-09-08 Rebut de l'aigua -30 +1770
15-09-08 Rebut del mòbil -40 +1730
16-09-08 Targeta crèdit -100 +1630
17-09-08 Ingrés en efectiu 300 +1930
18-09-08 Caixer automàtic -200 +1730
19-09-08 Rebut moble -1500 +230
20-09-08 Rebut sofà -1000 -770
El saldo són els diners que té realment en el banc. 
Varia gairebé cada dia, depèn dels pagaments o ingressos que ha tingut.

Cada cop que fa un ingrés (posa diners) el banc suma aquesta quantitat a la que tenia.
Els ingressos es consideren nombres positius.

Veuràs que cada cop que fa un càrrec (gasta diners) el banc  resta aquesta quantitat.

Què succeeix el dia 20 de setembre? 

Ha gastat més del que tenia !!!

En aquest moment està en nombres vermells, és a dir, deu diners al banc.
També es diu que queda al descobert.

Compte! Ha de retornar aquests diners al banc i, a més a més,  li cobraran una quantitat important per això.

A més a més, podrien incloure-la en una llista de "morosos" que podria donar-li problemes en el futur.