Obxectivos
Imprimir
Nesta quincena aprenderás a:
  • Recoñecer os elementos dun vector identificando cando dous vectores son equipolentes.
  • Facer operacións con vectores libres tanto analítica como graficamente.
  • Calcular o punto medio dun segmento e a distancia entre dous puntos dados.
  • Coñecer e calcular as distintas formas da ecuación dunha recta.
  • Investigar a posición relativa de dúas rectas.
  • Calcular rectas paralelas e perpendiculares a unha dada.
Ao finalizar o tema saberás calcular a recta de Euler dun triángulo calquera e comprobar o que se mostra na escena da dereita.
Investiga e intenta resolver o problema da busca do tesouro que che propomos aquí.
Autora: María José García Cebrian
Autores da versión galega: Xosé Eixo Branco e Cibrán Arxibai Queiruga
 
siguiente